Erling Grønlands veg 2A

I 2021 kjøpte Victus Eiendom AS Erling Grønlands veg 2A. Dette er en forretningsgård som er kjent under navnet «Villa Solfeng». Eiendommen er på 374 kvm BTA, og ligger svært sentralt i Jessheim sentrum. Bygget huser blant annet Pizzabakeren i deler av 1.etg, og øvrige arealer i bygget er vesentlige kontorlokaler. Bygget er i dag fullt utleid og det er stor aktivitet både på næring og private boliger i området.